header5

Inred ditt badrum och kök med golvmattor.

g2Ingenstans är kvalitet viktigare än i badrummet. Där kan gamla våtrumstapeter eller väggmattor och dåligt arbete ställa till med mycket kostsamma bekymmer. Kraven har blivit hårdare och vissa material är inte längre tillåtna att användas i våtrum och därför finns det nya våtrumsskivor som uppfyller nya normer och krav.

När det kommer till väggar och golv i våtrum gäller det att man vet vad man gör. Inte nog med att det skall vara speciella skivor och mattor, de skall monteras efter konstens alla regler också. För att vara på den säkra sidan tar de allra flesta hjälp utav yrkeskunnigt folk som är väl bevandrade i den svåra konsten att sätta golvskivor, väggmattor eller sätta våtrumstapeter.

Vi är ett GVK-auktoriserat företag 

Som GVK-auktoriserad ställer GVK krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer.
Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller och är en förutsättning för att kunna bli GVK- auktoriserad.

En montör i ett GVK-auktoriserat företag ska kunna legitimera sig med branschlegitimation. 

Läs mer om GVK

 

fab01