header3

Målning av trapphus i fastigheter och flerfamiljsbostäder

Vid trapphusmålning utför vi all form av färgsättning, såväl traditionell som modern.
En väl avvägd färgsättning av trapphus eller andra miljöer kräver stor kunskap om bl.a arkitektur, historia, ljus, färgåtergivning och färgharmonier. Det är t.ex. lätt att tro att man med enbart vit färg kan skapa en ljus och fräsch miljö när det ofta istället handlar om rätt kontrastverkan mellan kulörerna för att uppnå lyckat resultat.
Vi gör ofta färgsättningar utifrån originalmåleri där vi innan utförandet gör antikvariska färgundersökningar. Våra målare är väl förtrogna med alla typer av färgtyper och dess åldrande.

Vad innebär garantin för dig som konsument

noejd-kund-garanti cmyk

- Två års garanti på utfört måleriarbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 

  1. 1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  2. 2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  3. 3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  4. 4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  5. 5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  6. 6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

fab01