header1

Måla utomhus

Färgen formar huset, skapar dess förhållande till omgivningen och betonar eller döljer olika delar. Färgen berättar också något om husets ålder, funktion och stil. Läs mer om detta under rubriken Forma med färg i menyn t v.
 
Den som en gång har färgsatt en fasad har nog upptäckt hur svårt det är. Färgen på huset blir inte som man tänkte sig, när man letade bland färgproverna och kombinerade ihop dem. Under rubriken Uppfattad färg får du hjälp med översättningen mellan färgprov och färdig fasad.
 
Både traditionen och naturens färger påverkar hur vi upplever färgen på det enskilda huset. Oavsett om man vill färgsätta traditionellt eller inte, finns traditionen och de traditionella färgskalorna som en mer eller mindre medveten referens. Detsamma gäller de färger vi ser i naturen omkring oss.
 
Olika byggnadsdelar ställer olika krav på färgmaterial och behandling. Fönstren är sårbara för angrepp av fukt och röta och samtidigt dyra att byta ut, så där är det extra viktigt att ta del av fackmannakunskap. Även vad gäller kulörvalet är fönstren viktiga detaljer, som kan förändra hela uttrycket hos en fasad.
 
Att måla på olika material kräver olika färgmaterial och målningsteknik, och även kulörvalet påverkas av vilket fasadmaterial det handlar om. Vi ger här råd om målning och färgsättning av utvändigt trä, puts och betong.

Vad innebär garantin för dig som konsument

noejd-kund-garanti cmyk

- Två års garanti på utfört måleriarbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 

  1. 1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  2. 2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  3. 3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  4. 4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  5. 5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  6. 6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

fab01