header2

Tapetsering i alla typer av utrymmen

Att tapetsera anses av många vara någonting som man med fördel kan göra själv men man glömmer oftast bort kosnaden för anskaffning av verktyg som behövs, det tidsödande underarbetet och inte minst rengöringen efteråt.

Vi utför tapetsering och underarbete i alla typer av utrymmen 

Resultatet är beroende av underarbetet och den vägg som tapeten ska sitta på

Omsorgsfullt underarbete är viktigt för ett bra tapetseringsresultat. Grundregeln är att väggen skall vara torr, jämn och väl förankrad. ett dåligt underarbete syns inte förrän tapeten är på plats och då är det för sent.

Vi lämnar också allmänna råd om tapettyper som är lämpliga för olika ändamål beroende på slitage och färgäkthet.

Kontakta Skellefteå Måleri & Golv

Vad innebär garantin för dig som konsument

noejd-kund-garanti cmyk

- Två års garanti på utfört måleriarbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 

  1. 1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  2. 2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  3. 3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  4. 4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  5. 5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  6. 6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

fab01