nöjd-kund-garanti

Om Skellefteå Måleri & Golv

Vi lämnar garanti till dig som konsument

Vi lämnar nöjd-kund-garanti till dig som konsument

- Två års garanti på utfört måleriarbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar
Nöjd-Kund-Garantin

1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

Lång erfarenhet

Hos oss finns erfarna målare och golv/mattläggare för nybyggnationer och renoveringar och industrimålning. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små.

Vårt marknadsområde är främst Skellefteå Kommun i Västerbotten.

Frågor, funderingar eller bara nyfiken?

Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer, fyll i dina uppgifter här bredvid så återkopplar vi till dig snarast möjligt.