Vi lämnar nöjd-kund-garanti till dig som konsument

- Två års garanti på utfört måleriarbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar
Nöjd-Kund-Garantin

1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

Image

Nyfiken på vad det kostar?

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert. Du binder dig inte på något vis och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

© 2023 Skellefteå Måleri & Golv AB. Alla Rättigheter Reserverade.